Skip to main content
Права та обов’язки пацієнтів

(Згідно Конституції України, Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” та Цивільного кодексу України )

1. Права пацієнтів:
 1. право на медичні профілактичні заходи (ст. 49 Конституції України; ст. 283, Цивільного кодексу України; ч. 7 ст. 4, стст. 6, 31, 32; ст. 53, п. “а” ст. 78 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 2. право на доступність у галузі охорони здоров’я (ч. 1, 3 ст. 49 Конституції України; ст. 283, 284 Цивільного кодексу України; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 3. право на медичну інформацію (ч. 3 ст. 32, ст. 34 Конституції України; ст. 285, 302 Цивільного кодексу України; п. “е” ст. 6, ст. 39 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 4. право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Конституції України; чч. 3 – 5 ст. 284, ч. 4 ст. 286, ст. 289 Цивільного кодексу України; ст. 42, 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 5. право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я, а саме:
  • право на вільний вибір лікаря;
  • право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;
  • право на вибір закладу охорони здоров’я;
  • право на заміну лікаря;
  • право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров’я України (ч. 2 ст. 284, ст. 633 Цивільного кодексу України; п. “д” ст. 6, ч. 1 ст. 34, ч. 1 стст. 35,35-1, 35-5,36, 38 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 6. право на медичну таємницю (ч. 1,2 ст. 32 Конституції України; ст. 286 Цивільного кодексу України; ст. 39-1, 40, п. “г” ст. 78 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 7. право на якісну медичну допомогу (ч. 1 ст. 49 Конституції України, ч. 1 ст. 284 Цивільного кодексу України, п. “д” ст. 6, п. “а” ст. 78 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 8. право на безпечну медичну допомогу (ч.1 ст. 49 Конституції України, ч. 1 ст. 284 Цивільного кодексу України, ст. 42, 44 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 9. право на інновації, а саме:
  • право на медико-біологічний експеримент;
  • право на репродуктивні технології;
  • право на донорство;
  • стерилізацію, штучне переривання вагітності;
  • право на корекцію (зміну) статі (ч. 3 ст. 28 Конституції України; чч. 3, 7 ст. 281, ч. 4 ст. 289, ст. 290 Цивільного кодексу України; ст. 45, 47, 48, 51 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 10. право на попередження за можливістю страждань і болю (ст. 3, ч. 2 ст. 28 Конституції України, ч. 2 ст. 289 Цивільного кодексу України, ст. 6, 52 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 11. право на індивідуальний підхід до лікування (п. “д” ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 38, ч. 3 ст. 39, ч. 3 ст. 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 12. право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я (ст. 40 Конституції України, п. “і” ст. 6 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 13. право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю (ч. 1 ст. 3 Конституції України; ч. 1 ст. 22, ст. 23, 906, ч. 1 ст. 1167, ст. 1168, параграф 2 глави 82 Цивільного кодексу України; пп. “і”, “ї” ст. 6 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 14. право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги (стст. 3, 21, 27, ч. 1, 2 ст. 28, ст. 64, 68 Конституції України; ст. 281, 297 Цивільного кодексу України; ч. 3 ст. 52 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 15. право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я (ст. 21, ч. 2, 3 ст. 22, ч. 2 ст. 24 Конституції України, п. “и” ст. 6, ст. 9 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”).
2. Обов’язки пацієнтів:
 1. піклуватися про своє здоров’я та дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян (п. “а” ст. 10, ст. 32 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 2. проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення (ч. 4 ст. 286 Цивільного кодексу України, п. “б” ст. 10, ст. 30, 31 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 3. надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в небезпечному для життя і здоров’я стані (п. “в” ст. 10, ст. 37 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 4. виконувати медичні приписи та правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я ( п. “а” ст..10, ч. 3 ст. 34 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 5. у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника (ч. 1 ст. 29 Конституції України, ч. 5 ст. 284 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”).
Права та обов’язки пацієнтів у сфері державних фінансових гарантій

(стаття 6 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII)

1. Пацієнти мають право на:
 1. отримання необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, у надавачів медичних послуг;
 2. безоплатне отримання інформації від Уповноваженого органу (далі – Національна служба здоров’я України) або надавачів медичних послуг про програму медичних гарантій та надавачів медичних послуг за цією програмою, які можуть надати необхідну пацієнту медичну послугу;
 3. можливість вибору лікаря у порядку, встановленому законодавством;
 4. надання лікарям, третім особам права доступу до персональних даних та іншої інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, у тому числі до інформації про стан свого здоров’я, діагноз, про відомості, одержані під час медичного обстеження, за умови дотримання такими особами вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
 5. тримання від Уповноваженого органу (Національна служба здоров’я України) інформації про осіб, які подавали запити щодо надання інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, про такого пацієнта;
 6. оскарження рішень, дій чи бездіяльності надавачів медичних послуг або Національної служби здоров’я України;
 7. судовий захист своїх прав;
 8. звернення до Ради громадського контролю щодо дій чи бездіяльності Національної служби здоров’я України;
 9. інші права, передбачені законодавством.
2. Пацієнти зобов’язані:
 1. надавати відповідному надавачу медичних послуг достовірну інформацію та документи, необхідні для отримання медичних послуг та лікарських засобів;
 2. проходити профілактичні медичні огляди в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
 3. виконувати медичні приписи лікаря та дотримуватися правил внутрішнього розпорядку надавача медичних послуг;
 4. виконувати інші вимоги, передбачені законодавством про охорону здоров’я.

Правила перебування пацієнтів в КНП “МП № 25” ХМР

Під час перебування в КНП “МП № 25” ХМР пацієнти повинні виконувати правила перебування пацієнтів у закладі, в тому числі, правила користування мобільним зв’язком.

1. Правила перебування пацієнтів у поліклініці:
 1. Пацієнт, що зайшов до поліклініки, зобов’язаний у осінньо-зимовий період залишити верхній одяг у гардеробі.
 2. Одягнути бахіли перед входом до кабінетів, де дотримується посилений санітарний режим з метою профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (маніпуляційні, процедурні, операційні, перев’язувальні, кабінети лікаря-хірурга, кабінет проведення фіброгастроскопії, жіночій оглядовий кабінет, кабінети жіночої консультації тощо ).
 3. Пацієнт, який знаходиться в поліклініці, повинен відноситися з повагою до персоналу і до інших пацієнтів, не дозволяти собі проявів грубощів та безтактності. Його поведінка не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.
 4. Необхідно дотримуватись тиші в усіх приміщеннях закладу.
 5. Якщо пацієнт прийшов вперше, він звертається до реєстратури поліклініки.
 6. На прохання співробітників реєстратури, пацієнт має надати паспорт або інший документ, що підтверджує особу.
 7. Час початку проходження діагностичного обстеження, а також початок прийому лікаря може відбуватися з невеликим очікуванням (це обумовлено тим, що у всіх пацієнтів різні проблеми та патології, тривалість огляду пацієнта може перебільшувати передбачуваний відрізок часу і початок наступного огляду або обстеження може затриматись).
 8. Всі данні діагностичного обстеження, додаткових методів обстеження, а також діагноз і рекомендації лікаря вносяться до медичної карти амбулаторного хворого ф.№ 025/о.
 9. Медична карта амбулаторного хворого ф.№ 025/о зберігається протягом всього спостереження і лікування в КНП «МП № 25» ХМР , а потім в архіві медичного закладу.
 10. Всі   дані обстежень і консультативні висновки пацієнти отримують у вигляді медичної виписки ф.№ 027/о, завіреної печаткою медичного закладу.
 11. Пацієнт зобов’язаний надавати лікарю повну інформацію щодо даного та попередніх захворювань, госпіталізацій та інших питань, що стосуються стану здоров’я.
 12. Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного лікування є чітке виконання пацієнтом всіх приписів і рекомендацій лікаря, забезпечення необхідного рівня особистої гігієни і правил прийому медикаментів.
 13. У разі, якщо пацієнт є носієм захворювання, що загрожує здоров’ю оточуючих, йому необхідно своєчасно повідомити свого лікуючого лікаря для вибору правильної тактики ведення хворого.
 14. Адміністрація КНП «МП № 25» ХМР закликає пацієнтів не довіряти свої речі стороннім особам.
 15. Необхідно неухильно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.
 16. У разі виникнення питань щодо якості надання медичних послуг у структурних підрозділах КНП «МП № 25» ХМР, пацієнт може звернутися до адміністрації або висловити свої побажання чи пропозиції у Журналі скарг та пропозицій, який знаходиться в приймальній керівника закладу ( III поверх, каб. № 63).
2. Правила користування мобільним зв’язком:
 1. Користувачам мобільного зв’язку важливо розуміти, що будь-який телефон стандарту GSM – це приймач і передавач радіосигналів малої потужності. Незважаючи на очевидну необхідність і корисність мобільного зв’язку в житті сучасної людини, існує певний перелік місць, де необхідно обмежити себе в користуванні ним.
 2. Забороняється користуватись мобільним телефоном під час огляду лікарем, проведення будь-яких маніпуляцій у спеціалізованих кабінетах (маніпуляційний, процедурний, операційні, клініко-діагностична лабораторія та ін.).
 3. Необхідно виключити свій мобільний телефон у кабінетах ЕКГ, нейрофункціональних досліджень, фізіотерапевтиному, рентгенологічному, де випромінювання приймача може викликати небажані збої в роботі медичної техніки, бо мобільний телефон може впливати на роботу чутливого мобільного устаткування.
 4. Неприпустимо користуватися мобільним телефоном одночасно з особистими медичними приладами (кардіостимулятор, слуховий апарат та ін.) і якщо поряд знаходиться людина, яка використовує особистий медичний прилад, який реагує на радіосигнали мобільного зв’язку.
 5. Під час перебування у денному стаціонарі закладу мобільний телефон слід переводити в режим без звуку або на мінімальну гучність дзвінку.
 6. Недопустимо користуватись чужим мобільним телефоном або повідомляти його номер без дозволу власника.
3. Згідно вимог КНП “МП № 25” ХМР заборонено:
 1. Входити в кабінет лікаря без виклику;
 2. Входити в кабінет лікаря у верхньому одязі;
 3. Поводити себе шумно, нестандартно, створювати проблему для інших пацієнтів.
 4. Проявляти будь-яку форму агресії в приміщенні поліклініки та на прилеглих територіях.
 5. Вчиняти інші дії, які можуть нанести шкоду здоров’ю громадян., а також майну закладу.
 6. Смітити на території закладу, викидати сміття, залишки їжі та інші сторонні предмети.
 7. Займатися тютюнопалінням, вживанням спиртних напоїв, наркотиків або інших психотропних засобів в приміщенні поліклініки.
 8. Приносити на територію закладу легкозаймисті речовини, холодну та вогнепальну зброю, а також предмети, небезпечні для життя. Демонструвати їх персоналу або оточуючим, погрожувати ними.
 9. Намагатися винести за межі будь-яке майно, розхідні матеріали, медикаменти, які належать КНП «МП № 25» ХМР.
 10. Займатись будь-яким видом торгівлі або обміну. 11. Приводити або приносити в заклад тварин, птахів.

У разі наявності будь-якого із вище перелічених видів порушень, адміністрація КНП «МП № 25» ХМР залишає за собою право виклику патрульної групи поліції для складання протоколу про адміністративне правопорушення або представників служби ТОВ «Охорона і безпека плюс».

4. Порядок запису на прийом до лікаря та Порядок обслуговування пацієнтів:

I. Загальні положення:

 1. Запис на прийом до лікарів-фахівців КНП «МП № 25» ХМР проводиться попередньо, за день чи декілька днів до бажаного візиту, а також можливо і в день прийому (“сьогодні на сьогодні” за наявності вільного часу прийому лікаря).
 2. Пацієнти, які не уклали Декларацію, обслуговуються в того ж лікаря, що й раніше, за територіальним («дільничним» ) принципом.
 3. Пацієнти, які мешкають на території обслуговування КНП «МП № 25» ХМР, але зареєстровані за іншим місцем проживання та ще не визначилися щодо укладання Декларації, проте, бажають отримувати медичну допомогу в КНП «МП № 25» ХМР, оформлюють письмову заяву на медичне обслуговування.
 4. Пацієнти, які мешкають та зареєстровані поза територією обслуговування КНП «МП № 25» ХМР, ще не визначилися щодо укладання Декларації, проте, бажають отримувати медичну допомогу в КНП «МП № 25» ХМР, оформлюють письмову заяву на медичне обслуговування. Примітка до п.2, 3, 4: станом до 1 січня 2020 р. зберігається наявність закріплення лікарів за конкретними ділянками за місцем проживання пацієнтів враховуючи, що не всі пацієнти уклали Декларації на медичне обслуговування.
 5. Реєстратура працює за медичною інформаційною системою “MedCard Plus”.
 6. На прохання медичного реєстратора пацієнт має надати паспорт або інший документ, що підтверджує особу.
 7. Координаційну роботу при зверненні пацієнтів забезпечують медичні реєстратори, які виконують функції розподілу хворих між лікарями, надають довідкову інформацію.
 8. Прийом лікарями проводиться переважно за попереднім записом.
 9. Пріоритет прийому пацієнтів лікарем визначається часом запису на прийом.
 10. Пацієнти обслуговуються в реєстратурі у порядку загальної черги, за винятком тих, які мають право на позачергове обслуговування: пацієнти, які лихоманять (температура тіла вище 38 С0) ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) інвалідів війни інваліди та учасники війни (учасники бойових дій та учасники АТО) ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС вагітні жінки медичні працівники донори з гострими болями будь-якої локалізації.
 11. Запис на наступне відвідування до лікаря здійснюється медичними реєстраторами.
 12. Пацієнт повинен прийти на прийом до лікаря в призначений час і день.
 13. Якщо пацієнт не в змозі прийти в призначений час, в разі необхідності скасування самого візиту або зміни призначеного часу візиту, пацієнту рекомендовано завчасно попередити медичного реєстратора або лікаря, до якого він записався на прийом.
 14. В разі, якщо пацієнт не з’явився на прийом в призначений час без попередження або запізнився більше ніж на 5 хвилин, запис може бути скасовано.
 15. Час, відведений на прийом хворого в амбулаторно-поліклінічному закладі, визначено діючими наказами.
 16. Час очікування прийому – орієнтовно 15-20 хвилин від призначеного пацієнтові може бути подовжено у випадках, коли лікар бере участь в наданні екстреної допомоги, надає допомогу громадянину пільгової категорії тощо.
 17. У разі подовження часу очікування прийому лікарем, пацієнти, які очікують прийому, інформуються про це медичною сестрою або лікарем.
 18. В разі непередбачуваної відсутності лікаря і інших надзвичайних обставин, реєстратор медичний попереджає про це пацієнта при першій можливості за контактним телефоном, який був вказаний пацієнтом. При цьому, за бажанням пацієнта, запис можна перенести  на інший зручний для нього час.
 19. У разі звернення без попереднього запису на прийом ( за винятком екстрених показнь), пацієнт направляється до лікаря в порядку живої черги після завершення прийому громадян за попереднім записом (за наявності вільного часу прийому лікаря).
 20. При відсутності вільного запису в день звернення пацієнта і незгоді пацієнта із пропонованими термінами прийому лікаря поліклініки необхідно звернутися безпосередньо до адміністрації ( завідувач відділенням, заступник головного лікаря, головний лікар ) для вирішення питання про надання медичної допомоги.
 21. Глухонімі пацієнти приймаються тільки з сурдоперекладачем.
 22. Амбулаторні карти пацієнтів ф. 025/о, які знаходяться на обслуговуванні в КНП «МП № 25» ХМР, зберігаються в реєстратурі поліклініки. Співробітники реєстратури несуть відповідальність за збереження амбулаторних карт пацієнтів.
 23. При первинному зверненні в поточному році пацієнт повинен пройти флюорографічне обстеження ( отримати бланк направлення у лікаря-терапевта або у лікаря-фахівця у якого знаходиться на обліку), онкоогляд ( жіночий оглядовий кабінет № 3, 1 поверх; чоловічий оглядовий кабінет № 109, 5 поверх).
 24. Діагностичні та консультативні висновки інших медичних закладів обов’язково приймаються до уваги, але не можуть слугувати основою для видачі будь-яких видів висновків спеціалістами КНП «МП № 25» ХМР, призначення плану лікування, отримання рекомендацій лікаря, виконання медичних маніпуляцій.
 25. Отримання висновків і рекомендацій спеціалістів КНП «МП № 25» ХМР, призначення плану лікування, виконання медичних маніпуляцій або інших додаткових медичних послуг може бути здійснено тільки після консультації лікаря КНП «МП № 25» ХМР або проходження обстеження саме в КНП «МП № 25» ХМР.
 26. Лікуючий лікар встановлює, формулює діагноз, вирішує питання про видачу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян у разі захворювання або травми, визначає термін тимчасової непрацездатності та його продовження, призначає пацієнту план обстеження, лікування, надає медичні рекомендації щодо подальшого лікування, працевлаштування, дієтичного харчування, санаторно-курортного лікування тощо відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 27. Довідки, висновки, виписки з медичної документації, направлення пацієнтів на консультації, обстеження, стаціонарне лікування в будь-які медичні установи, результати лабораторних та інструментальних досліджень, листок непрацездатності, рецептурні бланки, оформлення документів на МСЕК, висновок ЛКК тощо підписуються лікарем та завіряються особистою печаткою лікаря та печаткою КНП «МП № 25» ХМР.

II. Записатися на прийом до лікаря  можна декількома способами:

 1. Через реєстратуру поліклініки по телефону 725-11-70, безпосередньо при відвідуванні поліклініки протягом усього робочого часу закладу, через веб-сайт цілодобово (зареєструватись/увійти).
 2. Пацієнт, під час запису за телефоном або безпосередньо в КНП «МП № 25» ХМР , може обрати день і час прийому.

III.Здійснення попереднього запису через систему «Електронна реєстратура»  безпосередньо при відвідуванні або по телефону реєстратури:

 1. Звернутися до реєстратури;
 2. Отримати інформацію про графік роботи лікаря-фахівця в усній формі через реєстратуру або за допомогою інформаційного стенду.
 3. При попередньому запису на первинний та повторний прийом – медичні реєстратори здійснюють запис (резервують час відвідування лікаря) пацієнтів, які звернулися до всіх лікарів-фахівців.
 4. Надати паспорт ( при первинному зверненні)
 5. Оформити медичну картку амбулаторного хворого (ф 025/0) у реєстратора (при первинному зверненні).
 6. Якщо пацієнтом заздалегідь здійснено попередній запис, він може пройти безпосередньо до кабінету лікаря, куди, співробітниками реєстратури, доставляється медична карта ф.№ 025/о з підтвердженими паспортними даними.
 7. При безпосередньому запису на прийом до лікаря «сьогодні на сьогодні» пацієнт направляється до лікаря в порядку черги, після прийому осіб, які попередньо записалися на певний час (за наявності вільного часу прийому лікаря).
 8. Якщо Ви записалися на прийом через веб-сайт «Електронна реєстратура» по телефону, Вам необхідно:
  • пройти безпосередньо до кабінету лікаря, куди заздалегідь, співробітниками реєстратури доставляється  медична карта амбулаторного хворого ф.№ 025/о.

IV. Здійснення попереднього електронного запису через Інтернет:

 1. Знайти в Інтернеті веб-сайт закладу за посиланням: http: 25pol.city.kharkiv.ua
 2. Пройти реєстрацію на веб-сайті, набравши ім’я латиницею (англійськими літерами) і заповнивши всі поля( ПІП, адреса проживання, дата народження, стать, номер телефону), отримати на вказану адресу електронної пошти лист повідомлення.
 3. Для підтвердження паспортних даних пацієнт повинен з’явитися до реєстратури установи з паспортом або документом, що підтверджує особу.
 4. Пацієнт, який не підтвердив персональні дані, записатися на прийом до лікаря по веб-сайту не може.
 5. Якщо пацієнт пройшов реєстрацію на веб-сайті та підтвердив персональні дані, необхідно зайти на веб-сайт, вибрати рубрику «Запис до лікаря» і внести необхідні відомості.
 6. Якщо Ви записалися на прийом через веб-сайт «Електронна реєстратура», необхідно пройти безпосередньо до кабінету лікаря, куди заздалегідь, співробітниками реєстратури, доставляється медична карта амбулаторного хворого ф. № 025/о.
 7. Через Інтернет не здійснюється: -запис на прийом до лікаря «сьогодні на сьогодні» – запис виклику лікаря додому -запис до лікарів-ультразвукової діагностики, лікарів-рентгенологів та ендокринологів.

V. Умови надання допомоги за екстреними показаннями:

 1. Прийом пацієнта за екстреними показаннями здійснюється при гострих і раптових погіршеннях в стані здоров’я: висока температура тіла (38 С0 і вище ), гострі раптові болі будь-якої локалізації, порушення серцевого ритму, кровотечі, що вимагають екстреної допомоги та консультації лікаря.
 2. Прийом за екстреними показаннями проводиться безпопереднього запису, поза загальної черги кожного, хто звернувся і незалежно від прикріплення пацієнта до КНП «МП № 25» ХМР.
 3. Відсутність медичної карти амбулаторного хворого ф. № 025/о і особистих документів не є причиною відмови в екстреному прийомі.
 4. Екстрена і невідкладна допомога в святкові дні здійснюється за графіком роботи КНП «МП № 25» ХМР, у вихідні дні – службою швидкої медичної допомоги, травматологічними пунктами і приймальними відділеннями стаціонарів міста.

VI. Для іноземних громадян та осіб без громадянства:

 1. Відповідно до ст.26 Конституції України, ст. 3, розділу I Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
 2. Відповідно Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII, Постанови КМУ від 19 березня 2014 р. № 121«Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту» для іноземців, що постійно проживають на території України та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту держава гарантує повну оплату медичних послуг за рахунок коштів Державного бюджету (іншими словами, медична допомога для них є безоплатною).
 3. Іноземним громадянам, які перебувають на території України, необхідно пройти процедуру легалізації ( юридично підтвердити право на законне перебування).
 4. Іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, у межах програми медичних гарантій держава забезпечує оплату необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги. Такі особи зобов’язані компенсувати державі повну вартість наданих медичних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України.
 5. Медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням інших видів медичної допомоги, оплачуються іноземцями та особами без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством.
 6. Якщо іноземець не має договору страхування, то оплату наданої медичної допомоги він здійснює самостійно за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.
 7. Згідно наказу МОЗ України від 19.03.2018 р. № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» заключення декларації проводиться при наявності: паспорту громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України; посвідки на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
 8. Укласти Декларацію на медичне обслуговування в КНП «МП № 25» ХМР можуть іноземні громадяни, які легально перебувають на території України та представили паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України; посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
 9. Порядок запису на прийом до лікаря та порядок обслуговування іноземних громадян, які уклали Декларацію здійснюється на загальних умовах передбачених законодавстваом України та даним наказом.
 10. Якщо іноземний громадянин виявляє бажання обслуговуватися в КНП «МП № 25», він: – звертається до реєстратури – надає паспорт, довідку на тимчасове перебування в Україні – оформлює в реєстратурі заяву на тимчасове або постійне обслуговування в КНП «МП № 25», підписує її у лікаря, який буде проводити спостереження за пацієнтом, у завідувача відділенням та у заступника головного лікаря. – медичний реєстратор оформлює медичну картку амбулаторного хворого (ф 025/0) – здійснює оплату наданої медичної допомоги самостійно за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством – пацієнт знайомиться з інформацію про графік роботи лікарів в усній формі через реєстратора медичного або за допомогою інформаційного стенду (указані прізвище лікаря, номер кабінету та час явки на прийом) – прийти на прийом до лікаря в призначений час і день.
5. Правила здійснення пацієнтом виклику лікаря додому та відвідування лікарями пацієнтів вдома
 1. Первинна медична допомога ( далі – ПМД) надається під час особистого прийому пацієнта за місцем надання ПМД ( розділ II, п.7 наказу МОЗ України від 19.03.2018 року № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги».
 2. Медична допомога пацієнтам вдома надається лікарями-терапевтами дільничними та іншими лікарями-фахівцями протягом робочих годин поліклініки: з 800 до 2000, в суботу з 800 до 1800, неділя – з 800 до 1800 черговим лікарем-терапевтом дільничним.
 3. Прийом викликів здійснюється з понеділка по п’ятницю з 800 до 1900, в суботу з 800 до 1700. Неділя – з 800 до 1700.
 4. Умови обслуговування викликів вдома обговорюються лікарем та пацієнтом під час укладання Декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу ( ПМД).
 5. Виклик приймається на стаціонарний або мобільний номер телефону при безпосередньому зверненні пацієнта до лікаря-терапевта дільничного, з яким укладено Декларацію ( або за територіальною ознакою для пацієнтів, які не встигли укласти Декларацію з лікарем на медичне обслуговування).
  • Уточнити номер телефону лікаря-терапевта, який обслуговує пацієнта, територіальну ознаку – пацієнт може при зверненні до реєстратури, завідувачів терапевтичними відділеннями, лікаря-терапевта дільничного. Пацієнти, які уклали Декларації, можуть уточнити номер телефону безпосередньо у п.2, п.п. 2.2. Декларації про вибір лікаря, який надає ПМД.
 6. Пацієнт під час розмови з лікарем обґрунтовує потребу виклику лікаря додому.
 7. Лікар на підставі інформації від пацієнта здійснює оцінку ситуації, обговорює з пацієнтом його проблему та з урахуванням медичних показань на власний розсуд приймає рішення, чи є стан пацієнта загрозливим, чи є необхідність їхати на виклик, або пацієнт може прийти до лікаря самостійно.
 8. У разі прийняття рішення щодо обслуговування виклику, лікар повідомляє про це пацієнта, уточнює час свого візиту.
  1. Рішення про надання ПМД за місцем проживання (перебування) пацієнта не може прийматися лише на підставі віддаленості його місця проживання (перебування) від місця надання ПМД та (або) відсутності у пацієнта коштів на проїзд до місця надання ПМД.
  2. Лікар з надання ПМД може прийняти рішення про надання окремих послуг ПМД ( хоспіснна допомога) за місцем проживання (перебування) пацієнта
  3. При необхідності лікар може проводити активне відвідування хворого вдома. Обсяг діагностичних і лікувальних заходів пацієнту визначає лікуючий лікар, відповідно до встановлених стандартів і порядку надання медичної допомоги.
 9. При відмові в обслуговуванні виклику, лікар може надати консультацію пацієнту по телефону.
 10. В кожному випадку лікар індивідуально приймає рішення щодо вирішення питання про надання первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) пацієнта і несе відповідальність згідно законодавства України.
 11. Лікар сортує виклики з урахуванням скарг і симптомів, що пред’являються пацієнтом та з урахуванням логістики побудови маршруту обслуговування.
 12. Лікуючий лікар визначає обсяг діагностичних і лікувальних заходів пацієнту відповідно до встановлених стандартів у сфері охорони здоров’я і порядку надання медичної допомоги. У разі наявності необхідності за медичними показаннями надання громадянину додаткової медичної допомоги, лікар вирішує питання про направлення пацієнта для консультації, обстеження в інші лікувальні заклади міста.
 13. Лікарі-фахівці ( хірург, ортопед-травматолог, невропатолог, кардіолог та інші) обслуговують пацієнтів вдома планово, після огляду їх дільничним лікарем-терапевтом, який при необхідності призначає огляд відповідного лікаря-фахівця, ставить його до відома та погоджує консультацію із завідувачем відділення, заступником головного лікаря з медичної частини.
 14. Планові дні виїздів лікарів-фахівців (кардіолог, хірург, ортопед-травматолог, невропатолог та ін.) регламентовані внутрішнім розпорядком закладу.
 15. Лікар-фахівець обслуговує виклики вдома один раз на тиждень, але не рідше ніж один раз на десять днів і не зобов’язаний обслужити виклик в день його отримання.
 16. У разі необхідності стаціонарного лікування за медичними показаннями, пацієнт скеровується до лікувальних закладів вторинного або третинного рівня.
 17. Особи, які викликають лікаря, зобов’язані:
  • чітко і правильно відповісти на всі питання медичного працівника;
  • назвати точну адресу пацієнта (вул., № будинку, № під’їзду, квартири, поверх, крило, код дверей під’їзду);
  • повідомити П.І.П. пацієнта, стать, вік;
  • точно описати скарги пацієнта, його стан на момент здійснення виклику;
  • повідомити номер телефону, з якого здійснюється виклик;
  • якщо адресу пацієнта важко знайти з різних обставин, то зустріти лікаря у місці, яке легко знайти; заздалегідь ізолювати домашніх тварин, які можуть ускладнити надання медичної допомоги пацієнту, а також заподіяти шкоду здоров’ю і майну медичного працівника;
  • забезпечити лікарю безперешкодний доступ до пацієнта і створити необхідні умови для його роботи (можливість вимити руки, дати чистий рушник, забезпечити якісне освітлення і місце огляду);
 18. Медичний персонал не зобов’язаний знімати взуття у помешканні пацієнта.
 19. У разі відмови від огляду лікарем, покращення стану хворого, обслуговуванні іншим лікарем, госпіталізацію хворого тощо, пацієнт або його близькі, повинні повідомити про це  медичного працівника і зняти виклик.
 20. Медичні працівники не несуть відповідальність за виклики, які не могли бути своєчасно виконаними у разі відсутності нумерації будинків, вказівників вулиць, неправильно вказаної адреси чи непередбачуваних обставин.
 21. У випадках агресивної поведінки пацієнтів, або оточуючих їх осіб, яка може загрожувати здоров’ю і життю лікаря, надання медичної допомоги здійснюється у присутності працівників правоохоронних органів. Лікар має право не надавати допомогу хворому до їх прибуття. 
 22. Лікар зобов’язаний надати пацієнту ( його законному представнику) в доступній формі інформацію про стан здоров’я хворого, пояснити доцільність призначеного лікування чи інших заходів та прогноз щодо можливого перебігу захворювання.
 23. Вдома лікар не проводить обстежень на алкоголь чи наркотичне сп’яніння; не надає з цього приводу довідок; не проводить судово-медичну експертизу.
 24. Громадяни, які висловлювали стосовно медичних працівників образи, погрози або вчинили хуліганські дії, заподіяли шкоду його здоров’ю або майну, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 25. Вся медична інформація щодо пацієнта є лікарською таємницею і надаєть ся зацікавленим особам лише у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 26. Із зверненнями, відгуками, подяками або побажаннями щодо якості роботи медичних працівників КНП «МП № 25» ХМР громадяни можуть звертатись до адміністрації підприємства.